ประกาศเชิญชวน

ตัวกรอง
ชื่อเรื่อง : ค้นหา

   ล้าง
วันที่ :

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ เอกสาร
1 ประกาศ - ประกวดราคาเช่าเครื่องจัดยาผู้ป่วยอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2023-08-30
2 ประกาศ - ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2023-08-30
3 ประกาศ - ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-08-25
4 ประกาศ - ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า สำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-08-25
5 ประกาศ - ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับผู้ป่วยในของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2023-08-25
6 ประกาศสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา CLOZAPINE ขนาด ๑๐๐ มิลลิกรัม จำนวน ๑,๑๒๗,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-03-08
7 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา CLOZAPINE ขนาด ๑๐๐ มิลลิกรัม จำนวน ๑,๑๒๗,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-02-24
8 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยาจำนวน 3 รายการ (1.ARIPIPRAZOLE 5 MG TAB, 2.ARIPIPRAZOLE 10 MG TAB, 3.ARIPIPRAZOLE 15 MG TAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-02-03
9 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยาจำนวน 3 รายการ (1.ARIPIPRAZOLE 5 MG TAB, ๒.ARIPIPRAZOLE 10 MG TAB, 3.ARIPIPRAZOLE 15 MG TAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-01-25
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร สถาบันจิตเวชเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ประกวดราคาเลขที่ 5/2566 (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 10 มกราคม 2566 2023-01-10
1   2       ถัดไป