ประกาศเชิญชวน

ตัวกรอง
ชื่อเรื่อง : ค้นหา

   ล้าง
วันที่ :

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ เอกสาร
1 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา 6 รายการ (VENLAFAXINE 75 MG SR CAP, MIRTAZAPINE 30 MG ODT, MIRTAZAPINE 15 MG ODT, TRAZODONE 50 MG TAB,OLANZAPINE 10 MG TAB, CHLORPROMAZINE 100 MG TAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567-02-22
2 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยาจำนวน 3 รายการ (1.Lithium carbonate ขนาด 300 มิลลิกรัม, 2.Perphenazine ขนาด 16 มิลลิกรัม, 3.Clozapine ขนาด 100 มิลลิกรัม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567-02-20
3 ประกาศ - ประกวดราคาเช่าเครื่องจัดยาผู้ป่วยอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2023-08-30
4 ประกาศ - ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2023-08-30
5 ประกาศ - ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-08-25
6 ประกาศ - ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า สำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-08-25
7 ประกาศ - ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับผู้ป่วยในของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2023-08-25
8 ประกาศสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา CLOZAPINE ขนาด ๑๐๐ มิลลิกรัม จำนวน ๑,๑๒๗,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-03-08
9 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา CLOZAPINE ขนาด ๑๐๐ มิลลิกรัม จำนวน ๑,๑๒๗,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-02-24
10 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยาจำนวน 3 รายการ (1.ARIPIPRAZOLE 5 MG TAB, 2.ARIPIPRAZOLE 10 MG TAB, 3.ARIPIPRAZOLE 15 MG TAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-02-03
1   2       ถัดไป