ประกาศเชิญชวน

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ เอกสาร
1 ประกาศสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา CLOZAPINE ขนาด ๑๐๐ มิลลิกรัม จำนวน ๑,๑๒๗,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-03-08
2 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา CLOZAPINE ขนาด ๑๐๐ มิลลิกรัม จำนวน ๑,๑๒๗,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-02-24
3 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยาจำนวน 3 รายการ (1.ARIPIPRAZOLE 5 MG TAB, 2.ARIPIPRAZOLE 10 MG TAB, 3.ARIPIPRAZOLE 15 MG TAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-02-03
4 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยาจำนวน 3 รายการ (1.ARIPIPRAZOLE 5 MG TAB, ๒.ARIPIPRAZOLE 10 MG TAB, 3.ARIPIPRAZOLE 15 MG TAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-01-25
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร สถาบันจิตเวชเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ประกวดราคาเลขที่ 5/2566 (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 10 มกราคม 2566 2023-01-10
6 ประกาศ ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง 2023-01-04
7 ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อยาจำนวน ๔ รายการ (๑.CLOZAPINE ๑๐๐ MG, ๒.PERPHENAZINE ๑๖ MG TAB, ๓.LAMOTRIGINE ๑๐๐ MG TAB, ๔.ESCITALOPRAM ๑๐ MG TAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-12-22
8 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนวดหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน 550,000บาท 2022-11-29
9 เอกสาร - ประกวดราคาซื้อเครื่องบันทึกและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-10-26
10 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-09-26
11 เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-09-09
12 ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-09-02
13 เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า สำหรับผู้ป่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-09-01