ประกาศเชิญชวน

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ เอกสาร
1 เอกสาร - ประกวดราคาซื้อเครื่องบันทึกและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-10-26
2 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-09-26
3 เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-09-09
4 ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-09-02
5 เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า สำหรับผู้ป่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-09-01