ประกาศเชิญชวน

ตัวกรอง
ชื่อเรื่อง : ค้นหา

   ล้าง
วันที่ :

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ เอกสาร
1 ประกาศ - ประกวดราคาซื้อโปรแกรมการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567-04-30
2 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือให้การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567-04-26
3 ประกาศ - ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีกระดูกขากรรไกรและกระโหลกศรีษะ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567-04-03
4 ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจวัดระดับความเครียดและการไหลเวียนของเลือด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567-03-22
5 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา 3 รายการ (1.SODIUM VALPROATE 200 MG TAB, 2.LAMOTRIGINE 50 MG TAB, 3.LAMOTRIGINE 100 MG TAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567-03-04
6 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา 6 รายการ (VENLAFAXINE 75 MG SR CAP, MIRTAZAPINE 30 MG ODT, MIRTAZAPINE 15 MG ODT, TRAZODONE 50 MG TAB,OLANZAPINE 10 MG TAB, CHLORPROMAZINE 100 MG TAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567-02-22
7 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยาจำนวน 3 รายการ (1.Lithium carbonate ขนาด 300 มิลลิกรัม, 2.Perphenazine ขนาด 16 มิลลิกรัม, 3.Clozapine ขนาด 100 มิลลิกรัม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567-02-20
8 ประกาศ - ประกวดราคาเช่าเครื่องจัดยาผู้ป่วยอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2023-08-30
9 ประกาศ - ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2023-08-30
10 ประกาศ - ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-08-25
1   2   3       ถัดไป