แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ

ตัวกรอง
ชื่อเรื่อง : ค้นหา

   ล้าง
วันที่ :

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ เอกสาร
1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2567 2567-02-09
2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2567 2567-01-05
3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567 2566-12-05
4 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2567 2024-04-02
5 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567 2024-03-07
6 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2567 2023-10-05
7 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2566 2023-10-02
8 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2566 2023-09-07
9 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2566 2023-08-10
10 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2566 2023-07-04
1   2   3       ถัดไป