แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ เอกสาร
1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-03-08
2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 2023-02-24
3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 2023-02-15
4 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 2023-02-15
5 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 2023-02-15
6 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนกันยายน 2565) 2023-02-08
7 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนสิงหาคม 2565) 2023-02-08
8 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนกรกฎาคม 2565) 2023-02-08
9 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนมิถุนายน 2565) 2023-02-08
10 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนพฤษภาคม 2565) 2023-02-08
11 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนเมษายน 2565) 2023-02-08
12 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนมีนาคม 2565) 2023-02-08
13 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) 2023-02-08
14 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนมกราคม 2565) 2023-02-08
15 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนธันวาคม 2564) 2023-02-08
16 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนพฤศจิกายน 2564) 2023-02-08
17 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564) 2023-02-08