ร่างเอกสารประกวดราคา

ตัวกรอง
ชื่อเรื่อง : ค้นหา

   ล้าง
วันที่ :

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ เอกสาร
1 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา 6 รายการ (VENLAFAXINE 75 MG SR CAP, MIRTAZAPINE 30 MG ODT, MIRTAZAPINE 15 MG ODT, TRAZODONE 50 MG TAB,OLANZAPINE 10 MG TAB, CHLORPROMAZINE 100 MG TAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567-02-14
2 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อยาจำนวน 3 รายการ (1. Lithium carbonate ขนาด 300 มิลลิกรัม, 2. Perphenazine ขนาด 16 มิลลิกรัม, 3. Clozapine ขนาด 100 มิลลิกรัม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่2) 2567-02-14
3 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อยาจำนวน 3 รายการ (1. Lithium carbonate ขนาด 300 มิลลิกรัม, 2. Perphenazine ขนาด 16 มิลลิกรัม, 3. Clozapine ขนาด 100 มิลลิกรัม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567-02-07
4 ยกเลิกโครงการ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา RISPERIDONE ขนาด 2 มิลลิกรัม จำนวน 2,244,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567-01-31
5 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา RISPERIDONE ขนาด ๒ มิลลิกรัม จำนวน ๒,๒๔๔,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567-01-30
6 ร่าง - ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราห์ทางด้านเคมีคลินิก และเครื่องตรวจวิเคราะห์ด้านอิมมูโนเอสเสย์ พร้อมนํ้ายาตรวจวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2023-09-21
7 ร่าง - ประกวดราคาเช่าเครื่องจัดยาผู้ป่วยอัตโนมัต พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-08-23
8 ร่าง - ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับผู้ป่วยในของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-08-21
9 ร่าง - ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-08-21
10 ร่าง - ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้า สำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-08-21
1   2       ถัดไป