ร่างเอกสารประกวดราคา

ตัวกรอง
ชื่อเรื่อง : ค้นหา

   ล้าง
วันที่ :

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ เอกสาร
1 ร่าง - ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราห์ทางด้านเคมีคลินิก และเครื่องตรวจวิเคราะห์ด้านอิมมูโนเอสเสย์ พร้อมนํ้ายาตรวจวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2023-09-21
2 ร่าง - ประกวดราคาเช่าเครื่องจัดยาผู้ป่วยอัตโนมัต พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-08-23
3 ร่าง - ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับผู้ป่วยในของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-08-21
4 ร่าง - ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-08-21
5 ร่าง - ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้า สำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-08-21
6 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อยาจำนวน ๔ รายการ
๑.TOPIRAMATE ๑๐๐ MG ๒๔,๐๐๐ เม็ด
๒.LAMOTRIGINE ๑๐๐ MG TAB ๗๕,๐๐๐ เม็ด
๓.PERPHENAZINE ๑๖ MG TAB ๑,๓๐๐,๐๐๐ เม็ด
๔.LITHIUM CARBONATE ๓๐๐ MG CAP ๓๕๐,๐๐๐ เม็ด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2022-12-09
7 ร่างประกาศ เครื่องนวดหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-11-22
8 ร่างประกาศ เครื่องตรวจสอบซองยา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-11-07
9 ประกาศร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง พื้นที่ใช้สอย 3,908 ตรารางเมตร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 2022-11-07
10 ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสอบซองยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-10-19
1   2       ถัดไป