ร่างเอกสารประกวดราคา

ตัวกรอง
ชื่อเรื่อง : ค้นหา

   ล้าง
วันที่ :

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ เอกสาร
1 ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567-05-24
2 ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อโปรแกรมการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567-04-24
3 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องมือให้การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567-04-18
4 ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีกระดูกขากรรไกรและกระโหลกศรีษะ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567-03-25
5 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจวัดระดับความเครียดและการไหลเวียนของเลือด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567-03-14
6 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Escitalopram ขนาด 20 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด จำนวน 46,060 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567-03-12
7 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา 3 รายการ (1.SODIUM VALPROATE 200 MG TAB, 2.LAMOTRIGINE 50 MG TAB, 3.LAMOTRIGINE 100 MG TAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567-02-27
8 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา 6 รายการ (VENLAFAXINE 75 MG SR CAP, MIRTAZAPINE 30 MG ODT, MIRTAZAPINE 15 MG ODT, TRAZODONE 50 MG TAB,OLANZAPINE 10 MG TAB, CHLORPROMAZINE 100 MG TAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567-02-14
9 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อยาจำนวน 3 รายการ (1. Lithium carbonate ขนาด 300 มิลลิกรัม, 2. Perphenazine ขนาด 16 มิลลิกรัม, 3. Clozapine ขนาด 100 มิลลิกรัม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่2) 2567-02-14
10 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อยาจำนวน 3 รายการ (1. Lithium carbonate ขนาด 300 มิลลิกรัม, 2. Perphenazine ขนาด 16 มิลลิกรัม, 3. Clozapine ขนาด 100 มิลลิกรัม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567-02-07
1   2   3       ถัดไป