ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก

ตัวกรอง
ชื่อเรื่อง : ค้นหา

   ล้าง
วันที่ :

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ เอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - เช่าห้องประชุมพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 4 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2566-08-21
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2566-08-16
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2566-08-16
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างทำตรายาง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2566-08-07
5 ประกาศผู้ชนะ-เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 7 เครื่อง 2023-09-29
6 ประกาศผู้ชนะ-จ้างเหมาบำรุงรักษา ระบบ Internet wifi (Wireless LAN) ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-09-29
7 ประกาศผู้ชนะ-จ้างเหมาดูแลรักษาระบบสูบจ่ายน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน 2023-09-29
8 ประกาศผู้ชนะ-จ้างเหมาพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-09-29
9 ประกาศผู้ชนะการเสอราคา - จ้างต่ออายุสัญญาณระบบติดตามรถพยาบาล (GPS)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf 2023-09-29
10 ประกาศผู้ชนะการเสอราคา - จ้างซ่อมเครื่องขูดหินปูนสำหรับงานทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 080955-6520-004-0001 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-09-28
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       ถัดไป