ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ เอกสาร
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา CLOZAPINE ขนาด ๑๐๐ มิลลิกรัม จำนวน ๑,๑๒๗,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-03-17
2 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 2023-03-15
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-10
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-08
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องลดความชื้น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-02
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิ Dry bath จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-02
7 ประการผู้ชนะเสนอราคา เครื่องนวดหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 2022-12-14
8 ประการผู้ชนะเสนอราคา เครื่องตรวจสอบซองยา 2022-12-08
9 ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องบันทึกและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง 2022-11-09
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-09-21
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-09-19
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ประกวดราคาเช่าเครื่องจัดยาผู้ป่วยอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-09-14
13 ผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทำสำเร็จรูปเลี้ยงผู้ป่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-09-01