ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ เอกสาร
1 ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องบันทึกและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง 2022-11-09
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-09-21
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-09-19
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ประกวดราคาเช่าเครื่องจัดยาผู้ป่วยอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-09-14
5 ผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทำสำเร็จรูปเลี้ยงผู้ป่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-09-01