ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก

ตัวกรอง
ชื่อเรื่อง : ค้นหา

   ล้าง
วันที่ :

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ เอกสาร
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อเครื่องล้างเครื่องมือชนิดคลื่นความถี่สูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 45 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2567-02-21
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อเครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2567-02-05
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อปกผ้าไหมใส่ใบประกาศ จำนวน 60 ปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2567-01-30
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้น OKI B432 จำนวน 4 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2567-01-30
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2567-01-30
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2567-01-30
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2567-01-25
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อจักรยานออกกำลังกายมือหรือเท้า (จักรยานนั่งเก้าอี้ถีบ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2567-01-24
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อระบบบันทึกอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ สำหรับตู้เย็นพร้อมการแจ้งเตือนผ่านระบบ Mobile application จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2567-01-22
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อกระดาษม้วน Thermal สำหรับเครื่องวัดความดัน จำนวน 600 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2566-12-28
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       ถัดไป