ประกาศรับสมัครงาน

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ เอกสาร
1 ประกาศสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยารายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
-ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
-ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
-ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
2022-11-21
2 ประกาศสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยารายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
-ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
-ตำแหน่งพนักงานบริการ
2022-11-21
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)
พนักงานราชการทั่วไป
-ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
-ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
2022-11-15
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
-ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
-ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข่้
-ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
-ตำแหน่งพนักงานบริการ
-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
-ตำแหน่งนายข่างไฟฟ้า
2022-11-15
5 ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จาก 3-15 พ.ย.2565 ไปจนถึงวันที่ 30 พ.ย.2565 ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 1 อัตรา 2022-11-14
6 ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ไปจนถึงวันที่ 30 พ.ย.2565 ตำแหน่งดังนี้
พยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
2022-11-09
7 ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานราชการ ไปจนถึงวันที่ 30 พ.ย.2565 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา 2022-11-09
8 ประกาศสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 3-15 พฤศจิกายน 2565 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 3 ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา 2022-11-01
9 ประกาศสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 3-15 พฤศจิกายน 2565 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา 3 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 2022-11-01
10 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา พนักงานบริการ 1 อัตรา พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา และ นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา 2022-10-20
11 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา 2022-10-20
12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และ ตำแหน่งเภสัชกร 2022-09-30
13 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปริญญาโท 2022-09-23
14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2022-09-23
15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความใสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปริญญาโท 2022-09-15
16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการ 2022-09-15
17 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปริญญาตรี 2022-09-15
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และ ตำแหน่งเภสัชกร 2022-09-13
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2022-09-13
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุข ป.ตรี 2022-09-02
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุข ป.โท 2022-09-02
22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และตำแหน่งที่ขยายเวลาการรับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (สอบสัมภาษณ์) 2022-09-02