เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ เอกสาร
1 เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-12-21