ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส)

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ เอกสาร
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.2565) 2023-02-15