ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวกรอง
ชื่อเรื่อง : ค้นหา

   ล้าง
วันที่ :

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ เอกสาร
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2567-01-25
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2024-01-24
3 ประกาศ - เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ 2567 2023-09-15
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-09-07
5 ประกาศ - เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 2023-08-25
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2023-08-15
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-10-06