ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ เอกสาร
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-10-06