ขอขอบคุณ คุณณัฐชญาณีย์ สาวพาณิช บริจาคขนมและน้ำดื่มให้สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา (2022-06-16)