ส.สมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีคตวามเสี่ยงสูง (2022-06-15)