ส.สมเด็จเจ้าพระยา เตรียมเปิดหอผู้ป่วยพรีเมี่ยม (2022-06-15)