คณะกรรมการสารสนเทศส.สมเด็จเจ้าพระยา เข้ารับการรับตรวจเยี่ยมรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (2022-06-15)