ส.สมเด็จเจ้าพระยา ประชุมพัฒนาระบบการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในเครือข่ายกรุงเทพมหานคร (2022-06-14)