ส.สมเด็จเจ้าพระยานำส่งผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อนกลับคืนสู่ครอบครัว (2022-06-14)