ส.สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมขยายเครือข่ายชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต กรุงเทพมหานคร (เขตบางคอแหลม) (2022-06-13)