ส.สมเด็จเจ้าพระยา ประสานความร่วมมือวิจัยคนไร้บ้านร่วมกับสสส. (2022-06-13)