ส.สมเด็จเจ้าพระยาจัดอบรมการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบอัตโนมัติ (AED) (2022-06-10)