ขอขอบคุณ คุณลิตเติ้ล บริจาคข้าวกล่องและน้ำดื่ม ให้สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา (2022-06-07)