คณะกรรมการ CLT ส.สมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับคณะกรรมการทีมนำเฉพาะโรค ประชุมเตรียมความพร้อมการเยี่ยมสำรวจ (2022-06-08)