ส.สมเด็จเจ้าพระยาส่งผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อนคืนสู่ครอบครัว (2022-05-30)