ส.สมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รูปแบบผสมผสาน รุ่นที่ 2 (2022-05-30)