ส.สมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (Hybrid) รุ่นที่ 2 (2022-05-26)