ส.สมเด็จเจ้าพระยาประสานความร่วมมือสมาคมผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย (2022-05-23)