ส.สมเด็จเจ้าพระยาอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชประชาชน (2022-03-08)

วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2565 นพ. ศรุตพันธ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามอบหมายให้ กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนและกลุ่มงานพัฒนาเครือข่าย เข้าร่วมเป็นคณะทำงานในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พื้นที่เขตสุขภาพจิตที่ 6 ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาโซ่ พัทยา จ.ชลบุรี