มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาฯ ร่วมกับส.สมเด็จเจ้าพระยาประสานความร่วมมือซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด เปิดรัานกาแฟหลังคาแดงสาขา 2 สร้างอาชีพผู้ป่วยจิตเวช (2022-05-20)