ร้านกาแฟหลังคาแดง ส.สมเด็จเจ้าพระยาร่วมงาน MOU ฟื้นฟูผู้ใช้บริการจิตเวช ในสถานรองรับของกระทรวง พม. (2022-05-18)