ส.สมเด็จเจ้าพระยา นำร่องใช้ระบบ Metaverse ด้วย VR เพื่อพัฒนาระบบบริการจิตเวช (2022-05-19)