ขอขอบคุณ คุณภาคภูมิ บัวพึ่งพันธุ์ และครอบครัว ร่วมบริจาคโดนัท ให้ส.สมเด็จเจ้าพระยา (2022-05-19)