ส.สมเด็จเจ้าพระยาประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ (2022-05-19)