ส.สมเด็จเจ้าพระยา ประชุมคณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (2022-05-18)