ขอขอบคุณ คุณยุพาพิน เตมีย์ธีรกูล และเพื่อสตรีวัดระฆัง รุ่น 72 ร่วมบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป ให้ส.สมเด็จเจ้าพระยา (2022-05-18)