ส.สมเด็จเจ้าพระยาร่วมโครงการ ศูนย์ส่งเสริมทักษะอาชีพ สำหรับคนพิการ กรุงเทพมหานคร (2022-05-17)