ส.สมเด็จเจ้าพระยาคัดกรองสุขภาพจิตประชาชนงานราชพิธีฯ (2022-05-14)