ส.สมเด็จเจ้าพระยาให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ร้านกาแฟหลังคาแดงและร้านเพื่อนหลังคาแดง (2022-05-12)