ส.สมเด็จเจ้าพระยาสนับสนุนเครือข่ายสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2564 (2022-05-10)