ส.สมเด็จเจ้าพระยา คัดกรองสุขภาพจิตประชาชนงานพระราชพิธีกรณีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบวงสรวงศาลหลักเมือง (2022-05-10)