คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ ส.สมเด็จเจ้าพระยา ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กำหนดข้อตกลงระดับในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2022-05-09)