ส.สมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 (2022-05-09)