คณะกรรมการสารสนเทศส.สมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมทำแผนกรณีระบบ HOSxP ขัดข้อง (2022-05-06)