ส.สมเด็จเจ้าพระยา บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่เด็กอายุ 5-11 ปี และประชาชนทั่วไป (2022-05-03)