ส.สมเด็จเจ้าพระยาประชุมทีมนำคุณภาพ เตรียมรับการเยี่ยมจากสรพ. (2022-05-03)