ส.สมเด็จเจ้าพระยาวางแผนใช้ระบบ Metaverse เพื่อพัฒนาระบบบริการจิตเวช (2022-05-02)