ส.สมเด็จเจ้าพระยาคัดกรองสุขภาพจิตประชาชน งานพระราชพิธีกรณีเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีพระราชกุศลทักษิณานุปทาน (2022-05-02)