ขอขอบคุณ คุณเพ็ญนภา แก้วใหม่ ร่วมบริจาค น้ำดื่ม ให้สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา (2022-04-29)