ขอขอบคุณ คุณภัทร์ คุปติวิทยากุล และกลุ่มนิสิตคณะจิตวิทยา ร่วมบริจาค อาหารกล่อง ให้สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา (2022-04-29)