ส.สมเด็จเจ้าพระยาร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2564 และข้าราชการเลื่อนระดับ (2022-04-28)