คณะผู้บริหาร รพ.ตากสินเข้าพบผู้บริหาร ส.สมเด็จเจ้าพระยา (2022-04-28)