ส.สมเด็จเจ้าพระยาส่งผู้ป่วยจิตเวชคืนสู่ครอบครัว (2022-04-27)