ส.สสมเด็จเจ้าพระยาเร่งปรับปรุงระบบระบายอากาศ ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 (2022-03-02)

เช้าวันนี้(2 มี.ค. 2565) นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ คณะกรรมการ ICC ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริการผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน(ER) กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญีพยาบาลและการรักษาพิเศษ (MECT) หอผู้ป่วยสามัญชาย และสามัญหญิง เพื่อประเมินพื้นที่ให้บริการที่เหมาะสมกับการดูแลผู้ป่วยโดยเร่งปรับระบบระบายอากาศในหอผู้ป่วยและพื้นที่บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด covid-19 โดยมีวิศวกรเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างและระบบระบายอากาศในสถานพยาบาลร่วมให้คำแนะนำ เช้าวันนี้(2 มี.ค. 2565) นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ คณะกรรมการ ICC ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริการผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน(ER) กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญีพยาบาลและการรักษาพิเศษ (MECT) หอผู้ป่วยสามัญชาย และสามัญหญิง เพื่อประเมินพื้นที่ให้บริการที่เหมาะสมกับการดูแลผู้ป่วยโดยเร่งปรับระบบระบายอากาศในหอผู้ป่วยและพื้นที่บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด covid-19 โดยมีวิศวกรเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างและระบบระบายอากาศในสถานพยาบาลร่วมให้คำแนะนำ