ส.สมเด็จเจ้าพระยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การฟื้นฟูผู้มีประสบการณ์การเจ็บป่วยทางจิตเวชกลับคืนสู่สุขภาวะ (2022-04-22)